Logo Pohára Slovenského raja / GPS 2018

Pre vyplnenie dlhého čakania na Pohár Slovenského raja / GPS 2018 Vám prinášame krátky rozhovor o logu podujatia. Autor loga Martin Bednárik Vám prezradí, že ide o viac ako pár farebných čiar.

Pri akej príležitosti logo vzniklo?

Logo som navrhol pre Pohár Slovenského raja 2014 na Dreveníku. Konkurenčným návrhom bolo použiť ako logo realistický obrázok Spišského hradu. Logo však má byť skôr grafickou skratkou, šifrou, ktorá pár ťahmi povie všetko podstatné. Nakoniec mali preteky dve logá – aj Spišský hrad, aj moje trochu abstraktné spišské horizonty.

Čo tvorilo námet pre dané logo?

Pre Spiš je charakteristická jedinečná kombinácia prírodnej a kultúrnej krajiny. Keď na obrázku vidíte renesančnú zvonicu a v pozadí zubaté štíty, môžete si byť takmer istí, že je to obrázok zo Spiša. A pre túto kombináciu prírodného a kultúrneho horizontu bolo potrebné nájsť vhodnú grafickú skratku.

Čo konkrétne logo zobrazuje a prečo?

Vrchná modrá zubatá línia znázorňuje Tatry, spodná červená znázorňuje renesančné cimburie, takzvané lastovičie chvosty. V 16. storočí vyvrcholil kultúrny rozkvet Spiša. Cimburia postupne strácali obrannú funkciu a transformovali sa na ozdobné prvky. Spišskí renesanční stavitelia ich pchali všade – aj na kostolné veže, zvonice, radnice. Vďaka tomu, že od 17.-18. storočia Spiš upadal, sa renesančné tvaroslovie zachovalo až dodnes.

Prečo daný sklon kopcov?

Je to síce len abstrakcia Tatier, ale odráža prírodné pomery. Keď sa Spišiaci (najmä z okolia Kežmarku) pozrú na Tatry, majú po ľavej ruke ich miernejšie, južné svahy a po pravej ich strmé severné svahy, ktoré boli intenzívnejšie tvarované ľadovcami. Oravci to majú presne naopak – naľavo strmina, napravo miernejšie.

Existuje konkrétna fotografia, podľa ktorej logo vzniklo?

Nie, logo som kreslil po pamäti a do pravidelnej siete bodov. Logo je zároveň takým výšivkovým vzorom, ktorý sa dá ťahať do nekonečna. Spišské renesančné cimburia sú troška cifrovanejšie. Na účely loga však bola vhodnejšia jednoduchšia, aj keď pre Spiš nie celkom typická podoba lastovičích chvostov.

Prečo dané farby?

Červená a modrá sú farby erbu Spišskej Novej Vsi. Snažil som sa trafiť do odtieňov erbu.

Na záver ešte jedna Bidiho pekná myšlienka: „Nech KOB Čingov a účastníkom Pohára Slovenského raja logo dobre slúži aj naďalej. Slovenský raj je kolískou spišského OB, do ktorej sa spolu so Spišiakmi radi vraciame – ako aj v tomto roku 2018. Dreveník 2014 a aj logo so spišskými horizontmi predznamenali vykročenie z Raja v ústrety iným krásnym spišským terénom.“

Príďte si vyskúšať ďalšie spišské terény 13. – 15. júla 2018. Veríme, že budú minimálne také dobré ako bol Dreveník 2014.

Jeden komentár na “Logo Pohára Slovenského raja / GPS 2018

  1. Spätné upozornenie: 2extinguish

Comments are closed.