Pohybom si ma nájdi

Pohybová aktivita je zameraná na pohyb v otvorenej prírode s prvkami orientácie a je určená pre
všetky vekové kategórie a skupiny, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.

Zmena: Kontroly na Košiarnom briežku bude možné hľadať od 8.10.2020

Pokyny: Aktivita Pohybom si ma nájdi Košiarny briežok

Mapa Čingov na stiahnutie a vytlačenie: Košiarny briežok_PSM_2020_Október

Dátumy a miesta konania akcie: pdf plagát nový

Poprosíme všetkých o dodržiavanie odporúčaných opatrení, spojených s aktuálnou situáciou
ohľadom bezpečnosti a zdravia Nás všetkých. Ďakujeme
Prajeme príjemnú zábavu.