POHYBOM SI MA NÁJDI

Pohybová aktivita je zameraná na pohyb v otvorenej prírode s prvkami orientácie a je určená pre
všetky vekové kategórie a skupiny, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.

 

Pokyny: Aktivita – Pohybom si ma nájdi IV.PDF

Aktivita – Pohybom si ma nájdi IV Word

Mapa Schulerloch na stiahnutie a vytlačenie: Schulerloch_PSM_2020_Jún  pdf

 

Súbory potrebné pre mobilnú aplikáciu Open Orienteering Mapper na stiahnutie.
(čítaj a postupuj podľa pokynov):

Schulerloch

Dátumy a miesta konania akcie: viď obrázok

Poprosíme všetkých o dodržiavanie odporúčaných opatrení, spojených s aktuálnou situáciou
ohľadom bezpečnosti a zdravia Nás všetkých. Ďakujeme
Prajeme príjemnú zábavu.