História klubu

História orientačného behu v Spišskej Novej Vsi sa začala v roku 1974 založením turistického oddielu mládeže (TOM),  v rámci oddielu turistiky pri TJ Geológ – Stavbár Spišská Nová Ves. Zakladateľmi TOM boli Pavol Bečarik a Ladislav Pastor. Členovia sa zúčastňovali československých stretnutí mládeže, na ktorých bol prezentovaný aj orientačný beh. Táto športová aktivita sa zapáčila členom TOM a začali sa jej venovať. Prvými pretekmi v OB , ktorých sa členovia zúčastnili boli v roku 1977 preteky Grand Prix Slovakia . Jedna etapa sa uskutočnila aj za spolupráce členov oddielu na mape Čingov-Briežok pri Spišskej Novej Vsi .  Prirodzeným vývojom vznikol na Výročnej členskej schôdzi TJ Geológ – Stavbár Sp. Nová Ves, dňa 24.2.1984 odčlenením od turistického oddielu, nový oddiel – oddiel orientačného behu. Jeho prvými funkcionármi sa stali: Predseda: Pavol Bečarik, Tajomník:  Mária Merkovská, Člen výboru: Emil Balúch. Členskú základňu tvorilo 40 členov.

Členovia oddielu sa zúčastňovali slovenských a celoštátnych rebríčkových pretekov. Pod vedením mládežníckych trénerov Pavla Bečarika, Ladislava Pastora, Petra Lenarčiča a Štefana Vernarského vyrástlo viacero kvalitných pretekárov, ktorí dosahovali úšpešne výsledky ako napr.: Ivan Bečarik, Jozef Botka, Jozef Vernarský, Terézia Gromovská, Mária Merkovská, Milada Bečariková, Eva Maľarová, Miloš Kravec . Pavol Žiak, Pavol Šoltés, Emil Balúch, Peter Vojtáš, Dana Jánošíková, Ivica Hritzová, Eva Majchrovičová, Róbert Miček.

Vyvrcholením snahy oddielu a jeho funkcionárov tohto obdobia bolo v rokoch 1985 , 1988 zorganizovanie pretekov slovenského rebríčka na Čingove pod názvom: “Pohár Slovenského raja” za účasti cca 600 pretekárov a v rokoch 1984 a 1986 Majstrovstiev Slovenskej republiky v lyžiarskom orientačnom behu na Grajnári.

Po nežnej revolúcii v roku 1990 bola TJ  Geológ – Stavbár Sp. Nová Ves premenovaná na TJ Geospol Spišská Nová Ves, ktorej predsedom bol p. Kobich. Začiatkom deväťdesiatych rokov nastal útlm činnosti ako aj úpadok členskej základne. Odvolaním pôvodného výboru TJ Geospol SNV, zmenou názvu na TJ Čingov Spišská Nová Ves a zvolením nového výboru TJ v roku 1997 došlo k opätovnému oživeniu činnosti oddielu orientačného behu. Predsedom sa stal Pavol Šoltés, tajomníkom Eva Kalafutová a členom výboru Pavol  Bečarik. Spustilo sa obdobie tvorby nových máp v okolí Spišskej Novej Vsi a organizácia pretekov. V roku 1998 sa uskutočnili preteky Slovenského rebríčka jednotlivcov opäť pod názvom “Pohár Slovenského raja” na Grajnári. V roku 2001 sa začala spolupráca s cirkevnou ZŠ v Smižanoch, kde boli založené športové triedy so zameraním na orientačný beh pod vedením Ľubomíra Gargulu. Rozšírila sa členská základňa najmä v mládežníckych kategóriach. V roku 2002 bola SZOŠ zverená našej TJ organizácia medzinárodných pretekov “Grand prix Slovakia”. Tieto preteky boli zorganizované v terénoch Národného parku Slovenský raj, so strediskom na Čingove, za účasti cca 1 200 pretekárov. V nasledujúcom roku bola zriadená ďalšia športová trieda so zameraním na orientačný beh na ZŠ Kožuchová ul SNV, pod vedením Róberta Mičeka a Františka Šoltésa. V čase fungovania športových tried naši pretekári v mládežníckych kategóriach, reprezentovali Slovensko na troch ročníkoch školských Majstrovstiev sveta a štyroch ročníkoch Majstrovstiev Európy dorastencov. Medzi najúspešnejších našich reprezentantov patrili Eva Farkašová a Michal Pavlík, ktorí boli aj niekoľkonásobnými majstrami Slovenskej republiky v mládežníckych kategóriach, ďalej Vladimír Novotný, Jozef Dunajčan, Stanislava Kľučárová, Radka Lamanecová a Miroslav Tauber. Po odchode Ľubomíra Gargulu z TJ Čingov a ukončení činnosti ŠT na cirkevnej ZŠ Smižany v r 2008 znova nastal pokles členskej základne a celkovej činnosti oddielu .

Ďalšie preteky TJ organizuje až v r 2014 ako Slovenský rebríček jednotlivcov  v atraktívnych terénoch Spišského hradu a Dreveníka . V roku 2016 z dôvodu lepšieho vyjadrenia činnosti  TJ sa táto premenováva na Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves . V súčasnom čase je predsedom  Robert Miček a podpredsedovia František Šoltés a Michal Pavlík . Klub má momentálne 16 aktívnych členov , ktorý sa zúčastňujú pretekov  na Slovensku a v zahraničí .

František Šoltés                                                                                                       Spišská Nová Ves  2017